Llechi Lluniau

Llechi Lluniau

Mae ein llechi lluniau wedi’u gwneud o lechi o ansawdd uchel ac maent yn cynnwys gorffeniad sgleiniog bywiog sy’n gorlifo i ymyl y llechen i roi gorffeniad naturiol. Byddai’r llechi lluniau hyn yn gwneud anrheg hardd ac unigryw neu anrheg arbennig i chi’ch hun wrth drysori llun arbennig.

Mae gennym ystod o lechi lluniau o wahanol siapiau a meintiau i’w hongian ar wal gyda rhaff jiwt neu eu harddangos ar ben bwrdd ar ddwy droed fach.

  • Llechen
  • Gorffeniad bywiog o ansawdd uchel
  • Mae llechi eistedd yn cynnwys 2 droed i’w harddangos
  • Mae llechi hongian yn cynnwys rhaff jiwt gadarn
  • Dal dŵr a gwrthsefyll crafu

Ein hystod o Lechi

Slate coaster with photo printed

Mat Diod Llechen Crwn

3.5″ / 9cm Diameter

£7.99

Printed quare photo slate

Llechen Sgwar Fach

3.5×3.5″ / 9x9cm

£9.99

Child's picture printed on suare photo slate

Llechen Sgwâr Arferol

6″x6″ / 15x15cm

£14.99

Picture on panoramic photo slate

Llechen Banoramig

4.7″x8.6″ / 12x22cm

£14.99

Rectangle photo slate

Llechen Hirsgwar Arferol

6″x8″ / 15x20cm

£14.99

Small heart photo slate with printed photo

Llechen Galon Fach

6″x6″ / 15x15cm

£16.99

Printed picture on hanging heart photo slate

Llechen Galon (Wal)

8″x8″ / 20x20cm

£19.99

Family photo printed on hanging photo slate

Llechen Hirsgwar (Wal)

6″x12″ / 15x30cm

£23.99

Family photo on photo slate

Llechen Hirsgwar Fawr

8″x12″ / 20x30cm

£24.99

Picture printed on large heart photo slate

Llechen Galon Fawr

8″x10″ / 20x25cm

£24.99