Poteli Dŵr wedi'u inswleiddio

Poteli Dŵr Personol wedi’u inswleiddio

Mae ein poteli dŵr wedi’u hinswleiddio wedi eu gwneud o ddur gloyw o safon sy’n ei alluogi i gadw tymheredd hylifau boed hynny yn boeth neu yn oer.

O ganlyniad i’w edrychiad deniadol, maent yn gwneud anrheg wych i chi eich hun neu i’w roi i eraill. Mae gennym ddewis eang o ddyluniadau ar gael i’w personoleiddio.

  • Capasiti o 350ml neu 500ml
  • Ar gael mewn; gwyn, arian neu wyn ac arian
  • Wedi’u gwneud o ddur gloyw
  • Caead i’w sgriwio
  • Dwy wal wedi’u hinswleiddio
    • Cadw hylifau’n gynnes hyd at 48 awr
    • Cadw hylifau’n oer hyd at 24 awr
  • Golchi gyda llaw yn unig

Cychwyn o £19.99